Ambulante Begeleiding

Cliënten die over een eigen woonruimte beschikken, maar nog ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden, kunnen bij Rotz ambulante begeleiding krijgen. De ambulante begeleider van Rotz ondersteunt cliënten om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen, zodat zij zich staande kunnen houden in onze samenleving en een realistisch beeld ontwikkelen van de maatschappij en hun eigen toekomst. Tijdens de begeleiding wordt de cliënt geholpen bij:

  • Het zoeken of behouden van zelfstandige woonruimte
  • Het behouden of het zoeken naar middelen voor een zelfstandig bestaan
  • Het omgaan met geld (budgetteren)
  • Het behouden of het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding
  • Het zorg dragen voor eigen gezondheid en
  • Het voorkomen/bestrijden van verslavingen
  • Het opbouwen en behouden van een positief sociaal netwerk
  • Het voorkomen van contacten met politie en justitie