Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Rotz. Vanuit deze positie denkt en praat de cliëntenraad mee over de ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuur. Ze vertegenwoordigen de cliënten door hun stem te laten horen en mee te denken over beleid en kwaliteit van zorg. De cliëntenraad stelt zich ten doel eraan bij te dragen dat Rotz optimale zorg verleent aan de cliënten.

Nieuwe leden

We zijn op zoek naar leden die geïnteresseerd zijn in de cliëntenraad. Samen met andere leden van de cliëntenraad vertegenwoordigt u de cliënten van Rotz in een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan.

De leden die wij zoeken;

  • zijn zelf cliënt (geweest) of zijn familielid/naaste van een cliënt
  • kunnen omgaan met gevoelige gegevens;
  • zijn open, kritisch en optimistisch
  • kunnen goed samenwerken met anderen;
  • zijn bereid om 4 keer per jaar te vergaderen.

Informatie/suggesties

Als cliëntenraad waarderen we het contact met onze achterban zeer. Om deze reden zijn opmerkingen, suggesties en nieuwe leden van harte welkom. Meer weten of zelf meedoen? Neem dan contact op met clientenraad@rotz.nu