Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle clienten van ROTZ.

Vanuit deze positie denkt en praat de Cliëntenraad mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het hebben van een Cliëntenraad is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector.

ROTZ stelt de client centraal; ROTZ is er voor de client. De Cliëntenraad onderschrijft dit uitgangspunt. De raad ziet voor zichzelf de taak erop toe te zien dat de client ook daadwerkelijk centraal staat bij de zorg- en dienstverlening.

De Cliëntenraad stelt zich ten doel eraan bij te dragen dat ROTZ optimale zorg verleent aan de client.

Voor vragen en of advies. Clientenraad@rotz.nu