Klachten

Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, bespreek deze met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende. Een gesprek neemt vaak al veel ongenoegen weg. Wij leren graag van onze fouten en willen u dan ook vragen uw klacht bij ons te melden. Er zijn twee manieren om een klacht in te dienen.

Maak uw klacht bespreekbaar via:

Wijze 1.

Telefoon
Bel Rotz op 0627270024. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

of

Email
U kunt uw klacht indienen via info@rotz.nu

of

Post
Omschrijf uw klacht in een brief naar:

Calandstraat 1,
2521 AG Den Haag

Wijze 2.

De klacht voorleggen bij een externe klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Voor onze klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij klachtenportaal Zorg. Wij hebben een externe klachtenfunctionaris en een aansluiting op een externe klachtencommissie. Mocht jij als belanghebbende desondanks niet tevreden zijn over de werkwijze van ROTZ dan kan je jouw klacht bespreken met een externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt samen met jou op welke wijze jouw klacht het beste kan worden opgelost. Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan jou gratis adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Het gesprek is informeel en oplossingsgericht. De klachtenfunctionaris benadert jou uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaal jij de vervolgstappen. Het klachtenreglement is bij alle begeleiders aanwezig. Indien gewenst, kun je ook een reglement bij de Klachtencommissie opvragen. Klik hier voor het indienen van een klacht bij klachtenportaal Zorg.