Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag. Wij leren graag van onze fouten en willen u dan ook vragen uw klacht bij ons te melden. Wij gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. U kunt uw klacht bespreken met uw trajectbegeleider of met de leidinggevende van de medewerker. Een gesprek neemt vaak al veel ongenoegen weg. Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen.

Dit kan per telefonisch via 085-0580033 Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;

U kunt uw klacht ook indienen via een e-mail aan klachten@rotz.nu óf

Omschrijf uw klacht in een brief naar Aelbrechtskade 122 B 3023 JE Rotterdam

U kunt uw klacht ook indienen via het onderstaande button. Rotz benadert u binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht voorleggen bij een externe klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.Voor onze klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij klachtenportaal Zorg. Wij hebben een externe klachtenfunctionaris en een aansluiting op een externe klachtencommissie. Mocht u als belanghebbende desondanks niet tevreden zijn over de werkwijze van ROTZ dan kunt u uw klacht bespreken met een externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze jouw klacht het beste kan worden opgelost. Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u gratis adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Het gesprek is informeel en oplossingsgericht. De klachtenfunctionaris benadert u uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaalt u de vervolgstappen. Het klachtenreglement is bij alle begeleiders aanwezig. Indien gewenst, kunt u ook een reglement bij de Klachtencommissie opvragen.

Klik hier voor het indienen van een klacht bij klachtenportaal Zorg.

 

 

Klachtenformulier