Missie
Rotz streeft ernaar dat haar cliënten een zelfstandig en zinvol leven kunnen leiden. Dit betekent dat ze zich als zelfstandig burger kunnen handhaven in onze samenleving met de eisen die daaraan worden gesteld. Wij maken met onze cliënten plannen die gericht zijn op zelfstandig wonen en leven, in harmonie met anderen in de omgeving.

Visie
Iedereen heeft recht op een menselijk bestaan. Ongeacht mogelijkheden, ras, afkomst of levensovertuiging. Rotz streeft ernaar dat haar cliënten zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Bij de hulp die wordt gegeven, staat de behoefte van de cliënt centraal. Die nemen wij als uitgangspunt voor onze begeleiding en de doelen in het trajectplan. Om een geregeld en zinvol bestaan te kunnen leiden vindt Rotz het belangrijk dat binnen de begeleiding basale zaken altijd en in eerste instantie aandacht krijgen. Hierbij denken wij aan wonen, financiën, gezondheid en werk/zinvolle dagbesteding. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat cliënten omringd zijn door een goed sociaal netwerk. In de begeleiding wordt structureel aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.