Wij bieden begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen. Soms kampen onze
cliënten ook met een (lichte) verstandelijke beperking. Onze begeleiding is erop gericht dat
onze cliënten op hun eigen manier zelfstandig kunnen wonen, dat zij werk of een zinvolle
dagbesteding hebben en op een goede manier sociale relaties onderhouden.

Rotz levert maatwerk
Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten. We stimuleren cliënten
om hun eigen kracht te ontdekken, beperkingen te overwinnen of te accepteren. Naast
methodisch werken, staat de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt bij ons centraal.
Onze cliënten kunnen rekenen op zorg op basis van continuïteit door één en dezelfde
zorgverlener. Als er geen vertrouwensband is of ontstaat tussen zorgverlener cliënt, heeft
Rotz een collega beschikbaar om de zorg over te nemen. Als blijkt dat de cliënt
specialistische zorg nodig heeft, zorgen wij voor een warme overdracht naar een
samenwerkingspartner in de regio.