Over Rotz

Rotz is een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met psychiatrische problemen. Soms kampen onze cliënten ook met een (lichte) verstandelijke beperking. Onze begeleiding is erop gericht dat onze cliënten op hun eigen manier zelfstandig kunnen wonen, dat zij werk of een zinvolle dagbesteding hebben en op een goede manier sociale relaties onderhouden.

Rotz levert maatwerk
Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten. We stimuleren cliënten om hun eigen kracht te ontdekken, beperkingen te overwinnen of te accepteren. Naast methodisch werken, staat de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt bij ons centraal. Onze cliënten kunnen rekenen op zorg op basis van continuïteit door één en dezelfde zorgverlener. Als er geen vertrouwensband is of ontstaat tussen zorgverlener cliënt, heeft Rotz een collega beschikbaar om de zorg over te nemen. Als blijkt dat de cliënt specialistische zorg nodig heeft, zorgt Rotz voor een warme overdracht naar een samenwerkingspartner in de regio.