Privacy

Alle medewerkers binnen Rotz hanteren strikte normen rondom privacy volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rotz behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Voor meer informatie zie ons Privacyreglement Rotz