Wij vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of omgeving wordt en niet binnen de bevoegdheden van Rotz te corrigeren valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering c.q. beëindiging zorg.

Rotz kan geen hulp bieden wanneer er sprake is:

• Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
• Die ernstige suïcidaal gedrag vertonen voor aanvang van de zorg;
• Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
• Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
• Met psychoses;
• Met ernstige agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers;
• Die vallen onder de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
• Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
• Met lichamelijke beperkingen of chronische ziekte waardoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn.